YouTube Channel
Kontakt
×
Premium Yacht Insurance Logo
«

Upute za slučaj nesreće

(Nepridržavanje ovih uputa može dovesti
do nepriznavanja pokrića osiguranja)

 1. Nesretni slučaj odmah telefonski prijaviti Premium Yacht Insurance osoblju na 24 satni hot-line: tel/fax: 052-432 230, GSM 098 - 366 223, a zatim pismeno u razumnom roku.
 2. U slučaju da je potrebno spašavanje Vaše jahte od strane drugih brodova obvezno se dogovorite o visini naknade za spašavanje i to prije samog spašavanja. Dogovor mora biti napisan te sadržavati klauzulu: NO CURE - NO PAY (nema uspješnog spašavanja - nema plaćanja).
 3. Pokušajte spriječiti veće i daljnje štete.
 4. Prilikom štete potrebno je prikupiti slijedeće:
  • prijavu pomorske nesreće kod lučke kapetanije sa opisom nesreće, uzrokom i opisom štete
  • skicu nesreće,
  • imena i adrese sudionika nesreće
  • imena i adrese svjedoka
  • adresu i broj spisa policije
  • originalne račune, uplatnice i sl.
  • procijenjena vrijednost štete.
 5. Prilikom sudara:
  • sudionika u sudaru privoliti na zajedničku prijavu pomorske nesreće i pismeni opis nesreće.
  • sudionik u sudaru treba pismeno potvrditi krivicu.
 6. Prilikom šteta u transportu:
  • prikupiti prijevoznice, naloge za ukrcaj i sl.,
  • pismena punomoć vlasnika (iz ugovora o prijevozu) na osiguravatelja,
  • Izjava prijevoznika o načinu i uvjetima transport a prije nastupa štete:
   kod prijevoza željeznicom: službeno izvješće željeznice
   kod kamionskog prijevoza: izjava vozača i mišljenje prijevoznika.
 7. Kod šteta nastalih vatrom, eksplozijom, provalom i krađom obavijestiti najbližu postaju policije i zahtijevati pismeno izvješće o nastaloj šteti.
  Prilikom šteta nastalih u inozemstvu, obavezno obavijestiti policijsku stanicu u mjestu stanovanja.
 8. Prodaja oštećenih i osiguranih stvari prije regulacije štete, bez dozvole osiguravatelja, nije dozvoljena.
 9. Potrebno je pridržavati se pravila pomorskog prava države u kojoj je šteta nastala.

 

Naši partneri


Yacht-Pool ReX Repair Excellencemy-sea logoEmergensea logo

Pretplatite se na naš Newsletter