YouTube Channel
Kontakt
×
Premium Yacht Insurance Logo
«

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

Ovom vrstom osiguranja osiguravaju se nezgode koje doživi osigurana osoba (skiper, cjelokupna posada i putnici) pri upravljanju plovilom i to bez obzira na to tko je skrivio nezgodu (vlastita ili tuđa krivnja). Najčešće se radi o ozljedama, a osigurani su također i rizici troškova spašavanja, troškova prijevoza tijela u domovinu u slučaju smrti ili povrede nastale uslijed nezgode na moru u inozemstvu. Važno je napomenuti da troškovi spašavanja u slučaju nezgode na moru mogu biti vrlo visoki, pa je razborito o tome voditi brigu unaprijed, dok su još posada i skiper na kopnu.

Svote pokrića mogu se birati u rasponu od 155.000 do 770.000 eura za slučaj trajnog invaliditeta, troškovi spašavanja uvijek su osigurani do 60.000 eura, kao i svota za slučaj smrti do 77.000 eura. Premija se određuje prema svoti pokrića te počinje već s 40 eura. Treba naglasiti da osigurateljna zaštita ne vrijedi samo za jednu određenu plovidbu, npr. čarter tjedan, već da teče tijekom cijele godine bez obzira na to koliko često skiper preuzima kormilo tuđeg plovila.

Osiguranje od nezgode skiper može zaključiti za sebe osobno ili za sebe i za cijelu posadu, a važno je jer pokriva troškove bez obzira na to tko je skrivio nezgodu, u slučaju invaliditeta i/ili smrti. Dobro ga je imati i stoga jer osiguranje od odgovornosti ne vrijedi ako se ne radi o krivnji li ako je povrijeđen član obitelji, ali i jer nezgode mogu koštati cijelo bogatstvo ukoliko se skiper i posada ne mogu pozvati na tuđu odgovornost. Osobitost ovog osiguranja sastoji se u tome što je prilagođeno posebnim potrebama posade čartera, pa npr. osiguranje skipera od nezgode vrijedi i onda kada uopće nije došlo do nezgode, ali se skiper nalazi u opasnosti na moru i stoga mora provesti spašavanje čiji se troškovi vrlo lako mogu nepredvidljivo nagomilati.

Za policu osiguranja kontaktirajte nas OVDJE.

Naši partneri


Yacht-Pool ReX Repair Excellencemy-sea logoEmergensea logo

Pretplatite se na naš Newsletter