YouTube Channel
Kontakt
×
Premium Yacht Insurance Logo
«

Obvezno osiguranje od odgovornosti sukladno zakonu RH

Ovim osiguranjem naknadit će se šteta prema odredbama propisa o naknadi štete iz odgovornosti, ako je pri uporabi brodice odnosno jahte navedene u polici osiguranja odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.

Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na brodici odnosno jahti na motorni pogon kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu odnosno drugom plovnom objektu koje prema članku 41. Zakona ne ulaze u krug trećih osoba.

 

Zatražite ponudu OVDJE.

Naši partneri


Yacht-Pool ReX Repair Excellencemy-sea logoEmergensea logo

Pretplatite se na naš Newsletter